Lærlingen & mentor-Martin

Publisert 21.11.2019

På prosjektet Ekeberg Park har Fredrik og mentor Martin fått litt å bryne seg på. Heishus/trappehus forskaler vi normalt med system, men her har vi valgt å bruke tradisjonell forskaling som et ledd i opplæring. Lærlinger skal innom ulike forskalingsmetoder i løpet av læretiden, og i dette "mini-prosjektet" i prosjekt Ekeberg Park er det mye tverrfaglig læring;

- tegningsforståelse

- materialbruk

- planlegging av eget arbeid

- armering

- forskaling og utsparinger

- støping av vegg

Det blir spennende å se det ferdige resultatet!

 

Ekeberg Park

PARKERINGSKJELLER

OG PLATER FOR BLOKKER

På den gamle gartneritomta på Ekeberg i Holmestrand støper vi p-kjeller på ca 3000 m2, ringmurer og plater for 4 blokker og utvendige støttemurer. 

 

På oppdrag for Omnibygg AS.