TRONRUD BETONG AS logo
  • Facebook - Hvit Circle

Følg oss gjerne!

Org.nr 923581421 MVA

firmapost@tronrudbetong.no

Mobil 94823479 / 47057548

Lærumveien 47, 3074 Sande i V.

Copyright  © Tronrud Betong AS 2020

ARMERING OG JERNBINDING

Betongkonstruksjoner tåler ikke mye belastning uten tilpasset armering. Riktig prosjektert og utført armering er viktig for at det ikke skal bli brudd og spenningsriss i betongoverflatene. Det stilles også krav til overdekning/underdekning med betong for at armeringen på sikt ikke skal begynne å korrodere og dermed gjøre konstruksjonen svak.

Kamstålet Tronrud Betong benytter i prosjektene våre kommer fra sertifiserte leverandører. Vi kjøper det meste av jernet ferdig bøyd, men har også egen bøyemaskin som benyttes ved behov.

Som et HMS-tiltak bestilles ofte oppstikkende jern med krok eller beskyttes med propper/bord.