ARMERING OG JERNBINDING

Forskaling armering støping

Betongkonstruksjoner tåler ikke mye belastning uten tilpasset armering. Riktig prosjektert og utført armering er viktig for at det ikke skal bli brudd og spenningsriss i betongoverflatene. Det stilles også krav til overdekning/underdekning med betong for at armeringen på sikt ikke skal begynne å korrodere og dermed gjøre konstruksjonen svak.

Kamstålet Tronrud Betong benytter i prosjektene våre kommer fra sertifiserte leverandører. Vi kjøper det meste av jernet ferdig bøyd, men har også egen bøyemaskin som benyttes ved behov.

Som et HMS-tiltak bestilles ofte oppstikkende jern med krok eller beskyttes med propper/bord.