FORSKALING

Forskaling er formen som skal holde betongen på plass under støping.

Riktig forskaling er avgjørende for å oppnå godt resultat og god økonomi i prosjektet. Vi utfører både tradisjonell forskaling og systemforskaling.

 

Med egen systemforskaling for vegger og forskalingssnekkere som har jobbet med faget i årevis står vi godt rustet til å utføre kompliserte forskalingsjobber.

Vi tar på oss både små og store forskalingsarbeider som fundamenter, ringmurer, støttemurer, vegger, dekker, trapper og kulverter.

Ved større dekkeforskalinger, kulverter eller bruer gjør vi en grundig vurdering av hvilken type forskalingsform som bør brukes. Prosjektering for hvert enkelt prosjekt gjøres ut i fra de lastene dekket skal tåle.