Forskaling av buet vegg, tradisjonell bordforskaling

FORSKALING

Forskaling er formen som skal
holde betongen på plass under støping.

Riktig forskaling er avgjørende for å oppnå godt resultat og god økonomi i prosjektet. Vi utfører både tradisjonell forskaling og systemforskaling.

 

Med egen systemforskaling for vegger og forskalingssnekkere som virkelig kan faget sitt står vi godt rustet til å ta på oss ulike typer forskalingsjobber.

Vi tar på oss både små og store forskalingsarbeider som fundamenter, ringmurer, støttemurer, vegger, dekker, trapper og kulverter.

Ved større dekkeforskalinger, kulverter eller bruer gjør vi en grundig vurdering av hvilken type forskalingsform som bør brukes. Prosjektering for hvert enkelt prosjekt gjøres ut i fra de lastene dekket skal tåle.   

Vi utfører forskaling for
 

  • fundamenter

  • ringmurer

  • grunnmurer

  • støttemurer

  • vegger

  • dekker

  • trapper

  • kulverter.

  • bruer

ARMERING

Jernbinding (armering) er en viktig del av betongfaget og krever erfaring og god faglig forståelse for riktig prosjektering og utførelse.
Armeringen skal forsterke betongkonstruksjonen så den tåler den belastningen den blir utsatt for. Vi bruker sertifiserte leverandører når vi kjøper inn kamstål og armeringsnett.  

Våre jernbindere har bred kompetanse og lang erfaring innen armering.

FORSKALING

Forskaling er formen som skal
holde betongen på plass under støping.

Riktig forskaling er avgjørende for å oppnå godt resultat og god økonomi i prosjektet. Vi utfører både tradisjonell forskaling og systemforskaling.

 

Med egen systemforskaling for vegger og forskalingssnekkere med svært mye erfaring

står vi godt rustet til jobben.

STØPING OG BETONGARBEIDER

Betong er et spennende og krevende byggemateriale. Faglig kompetanse innen betongteknikk og støping er viktig for et godt sluttresultat. Tronrud Betong har mer enn 25 års erfaring innen betongfaget. Dette, sammen med moderne pussemaskiner og utstyr gjør at vi kan ta på oss både små og større prosjekter.

 

Vi har mye erfaring med å sette opp parkeringskjellere og samarbeider ofte med utbyggere og større entreprenørfirmaer.

 

Vi er godkjent for ansvarsrett og er registrert i Startbank.