betongarbeider

EKEBERG PARK

Holmestrand

Forskaling, armering og støping av parkeringskjeller på ca 3000 m2 og tilhørende utvendige betongkonstruksjoner.

  • Fundamenter, søyler, vegger og dekke/skrådekke

  • Trapper, HC-rampe og buede støttemuer.

  • Ringmurer og plater for blokker

Oppdragsgiver Omnibygg AS

LAGERBYGG

Forsterkede punktfundamenter

og ca 650 m2 gulvstøp for lagerhall

hos MVP Martinsen Verktøy og Plast as i Sande.
 

Oppdragsgiver KIB Eiendom AS

ADDRESS

500 TERRY FRANCOIS STREET

SAN FRANCISCO, CA 94158

INFO@MYSITE.COM | TEL.123-456-7890

Støttemurer for oppbygging av gang-sykkelvei på det nye industriområdet i Hanekleiva.

Luftig jobb med mye stillasbygging for sikring av arbeidsområde..

På oppdrag for Kjeldaas AS